Graafikute kasutamiseks sisesta allolevas lahtris endale huvipakkuv münt. Vaikimisi on kuvatud BTC münt. Tegemist on komplekse tööriistaga, millega on võimalik teha graafikuid, mis koosnevad mitmest mündist ning erinevast ajaperioodist. Samuti on võimalik graafikule joonistada ning salvestada graafikuid ka endale sobivas formaadis.

USA Dollari graafik

 

Google Trends’i andmed “bitcoin” märksõna otsinguga: